مطالب توسط مرتضی خانی

دومین جلسه هم اندیشی انجمن نوآوری و توسعه فناوری یزد

دومین جلسه هم اندیشی موسسین انجمن نوآوری و توسعه فناوری صبح امروز 14 اردیبهشت در محل کارخانه نوآوری درخشان با هدف ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال 1401 و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای سال 1402 برگزار گردید .در این جلسه در مورد ساختار هیات مدیره و شورای راهبری انجمن بحث و […]