مطالب توسط admin

مطالبه گری

مشاركت در كارگروه های استانی حضور فعال در كارگروه ها و كميته های حوزه نوآوری و فناوری استان( اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنيان و …)

اندیشه ورزی

گفتگوی هاي آزاد : كافه فناوری، هم اندیشی، کرسی آزاد اندیشی، نشست های ماهيانه، سخنرانی و حلقه فکری توانمندسازی مخاطبان و گروه های هدف: برگزاری كارگاه ها و وركشاپ های علمی با اساتيد ملی رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن قرار گرفته است که زمان برگزاری از طریق همین سایت اعلام و اطلاع رسانی […]

ترویج

رویداد علمی: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت ارتباطات و همکاری های علمی: بازدید و همکاری مشترک با نهادهای نوآوری زيست بوم ، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی علمی گردهمایی علمی و تخصصی: برگزاری منظم ماهيانه گردهمايی تخصصی ما موضوعات روز دنيا رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن قرار گرفته […]

شبکه سازی

مشاركت تاثيرگذاران: جلب مشارکت خبرگان، فعالان و پیشكسوتان در حوزه نوآوری و فناوری فضای مجازی: فعالیت علمی که محصول آن در قالب فضای مجازی انتشار یافته باشد (اعم از صفحات و سایت ها، شبكه مجازی واتساپ و اينستاگرام و …) و با استقبال کاربران و مخاطبان همراه بوده باشد رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن […]