مطالبه گری

مشاركت در كارگروه های استانی

حضور فعال در كارگروه ها و كميته های حوزه نوآوری و فناوری استان( اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنيان و …)

اندیشه ورزی

گفتگوی هاي آزاد :

كافه فناوری، هم اندیشی، کرسی آزاد اندیشی، نشست های ماهيانه، سخنرانی و حلقه فکری

توانمندسازی مخاطبان و گروه های هدف:

برگزاری كارگاه ها و وركشاپ های علمی با اساتيد ملی

رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن قرار گرفته است که زمان برگزاری از طریق همین سایت اعلام و اطلاع رسانی می شود.

ترویج

رویداد علمی:

مسابقه، جشنواره، کنفرانس، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت

ارتباطات و همکاری های علمی:

بازدید و همکاری مشترک با نهادهای نوآوری زيست بوم ، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی علمی

گردهمایی علمی و تخصصی:

برگزاری منظم ماهيانه گردهمايی تخصصی ما موضوعات روز دنيا

رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن قرار گرفته است که زمان برگزاری از طریق همین سایت اعلام و اطلاع رسانی می شود.

شبکه سازی

مشاركت تاثيرگذاران:

جلب مشارکت خبرگان، فعالان و پیشكسوتان در حوزه نوآوری و فناوری

فضای مجازی:

فعالیت علمی که محصول آن در قالب فضای مجازی انتشار یافته باشد (اعم از صفحات و سایت ها، شبكه مجازی واتساپ و اينستاگرام و …) و با استقبال کاربران و مخاطبان همراه بوده باشد

رویدادهای ذکر شده در برنامه های انجمن قرار گرفته است که زمان برگزاری از طریق همین سایت اعلام و اطلاع رسانی می شود.