نوشته‌ها

اولین نشست پایش اکوسیستم نوآوری یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن نوآوری و توسعه فناوری یزد، اولین نشست پایش اکوسیستم نوآوری یزد، عصر روز دوشنبه 8 اسفند ماه ۱۴۰۱ ، با حضور اعضا و برخی از چهره‌های فعال حوزه نوآوری و فناوری استان یزد در محل کارخانه نوآوری درخشان برگزار گردید.

در این نشست مهدی سالاری، رئیس هیئت مدیره انجمن نوآوری و توسعه فناوری استان یزد ضمن بیان اینکه مخاطبین این نشست، عمدتا شرکت های نوآور و دانش بنیان هستند گفت: یکی از موضوعات اصلی شورای راهبری انجمن، شناسایی مسئله ها و عناصر مهم در موفقیت اکوسیستم نوآوری یزد است که برای هر یک از این عناصر، دستگاه های متولی پیش‌بینی شده اند که با دعوت و حضور آن‌ها، این عناصر به مرور زمان مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند.

مهدی سالاری در ادامه سخنان خود بیان داشت: وقتی بحث پایش و ارزیابی در میان باشد و بخواهیم دستگاه مرتبطی را پایش و ارزیابی کنیم، متاسفانه ملاحظاتی در فضای نقد برای ما وجود دارد و در گاهی اوقات نقد سازنده مورد گلایه و شماتت قرار می‌گیرد که می بایست فضای نقد سازنده به وجود آید.

در ادامه این نشست، اکرم فداکار مسئول ویژه پیگیری های امور اقتصاد دانش بنیان؛ ضمن بیان اینکه این جلسات می‌بایست با ایجاد جذابیت های بیشتر، سعی در جذب اعضای جدید و جوان اکوسیستم داشته باشد بیان داشت: نشست های پایش انجمن از این بابت اهمیت دارد که معتقدیم در حوزه فناوری و اکوسیستم دانش بنیان، بهبودی حاصل نمی شود مگر با پایش، ارزیابی، نقد منصفانه و دلسوزانه که مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان در ادامه سخنان خود بیان داشت: از جمله موضوعات نشست های پایش اکوسیستم نوآوری میتوان به چالش های نیروی انسانی، موضوعات فرهنگی، زیر ساخت های ارتباطی ، چالش های مالی و… اشاره کرد که میتواند در ادامه این نشست ها مورد بررسی عمیق تر قرارگیرد.

جعفر رحمانی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست ضمن بیان اینکه این انجمن می تواند نقش رصد خانه ای در حوزه دانش بنیان را ایفا کند تاکید کرد: انجمن نوآوری و فناوری استان یزد می تواند به عنوان یک انجمن خصوصی، پایش ستاد نوفاد استان یزد را به عهده بگیرد و با سنجش شاخص ها، نقاط ضعف و قوت آنها را بیان نماید و حتی در آینده می تواند تا سال های سال به عنوان رصد خانه حوزه دانش بنیان به فعالیت خود ادامه دهد و گزارش های خود را در جهت بهبود این حوزه به مسئولین استانی ارائه دهد.

در ادامه این نشست نیز موضوعات و چالش هایی اعم از: بحث مهاجرت معکوس در استان یزد که باعت چالش هایی برای شرکت های دانش بنیان شده است، ضرورت و نیاز فناوری در صنایع بزرگ استان، ضرورت تناسب مجموعه های فناور و دانش بنیان با زیست بوم اقلیمی و فرهنگی استان یزد، نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها در حوزه دانش بنیان، توسط دیگر حاضرین در این نشست مورد اشاره قرار گرفت تا در ادامه این نشست ها مورد بررسی قرار گیرند.